Paper GCO

Chính sách thanh toán

2022-09-23 09:47:24

Chúng tôi nhận thanh toán qua hình thức tiền mặt, chuyển khoản, COD (thanh toán khi nhận hàng). Không áp dụng hình thức thanh toán qua cổng thanh toán online.

 
032 688 9495
Co loi xay ra
Co loi xay ra